Organization

ORGANIZATION 

International Programme Committee

Mohamed Abdou

USA

Wolfgang Biel

Germany

Shishir Deshpande

India

Gianfranco Federici

EU-EFDA

Andrea Garofalo

USA

Predhiman Kaw

India

Keeman Kim 

Rep. of Korea

Richard Kurtz

USA

Boris Kuteev

RF

Gyung-Su Lee

Rep. of Korea

Jiangang Li 

China

Takeo Muroga (CHAIR)

Japan

Hutch Neilson 

USA

Kenji Tobita

Japan

David Ward

UK

Hartmut Zohm

GermanyLocal Organizing Committee

Xiang Gao (CHAIR)


Shaohua Dong 


Nan Shi

Yao Yang

Shoubiao Zhang

Guoqiang Li

Damao Yao

Yuntao SongIAEA Scientific Secretaries

Richard Kamendje 

Physics Section 

Division of Physical and Chemical Sciences 

International Atomic Energy Agency 

Vienna International Centre, PO Box 100, A-1400 Vienna, Austria 

Phone: +43-1-2600-21707, Fax: +43-1-26007 

E-mail: physics@iaea.org 


Sehila Gonzalez de Vicente 

Physics Section 

Division of Physical and Chemical Sciences 

International Atomic Energy Agency 

Vienna International Centre, PO Box 100, A-1400 Vienna, Austria 

Phone: +43-1-2600-21753, Fax: +43-1-26007 

E-mail: physics@iaea.org